សប្តាហ៍​កណ្តាល ខែមីនា​នេះ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ទ​ទួល ឥទ្ធិពល​កំនួច​ខ្យល់ (DIVERGENCE WIND) និង​បណ្តុំ​សម្ពាធ​ទាប ( LOW PRESSURE CELL) ដោយនៅ​ភាគ​ឦសាន ទទួល​ឥទ្ធិពល​ទ្រនង់​សម្ពាធ​ខ្ពស់ ប៉ាស៊ីហ្វិក និង​ភាគ​និរតី ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​ជ្រលង​សម្ពាធ​ទាប ឥណ្ឌូណេស៊ី បង្កឱ្យមាន​ភ្លៀង ក្នុង​កម្រិត​ពី​ខ្សោយ ទៅ​ច្រើន ដោយ​កន្លែង​ទូទាំងប្រទេស​។​