ដោយៈវិវឌ្ឍន៍/ភ្នំពេញៈលទ្ធផលចេញហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសមុននេះថាបារកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៧៥នាក់ទៀត (សហគមន៍ទាំង ៧៥នាក់)។តែមានអ្នកជាសះស្បើយ២២នាក់។គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា អ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ១៥០៥ នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ៨៤០ នាក់ (+២២), អ្នកកំពុងព្យាបាល ៦៦២ នាក់, អ្នកស្លាប់មួយនាក់៕

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន