ក្នុងខែកុម្ភៈ កន្លងទៅមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា បានទទួលថវិកាបរិច្ចាគសរុបចំនួន ៣០៤ ៣១៨ ១០០ រៀល និង ១៨៩ ០១៨ ដុល្លារអាម៉េរិក ពីសប្បុរសជនចំនួន ៥ ៣៦៥ រូប៕