ដោយ​ទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើន​ពី​ការ​បង្កាត់​គោ​ដោយ សិប្បនិម្មិត ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បានដាក់​ចេញ​នូវ​ការងារ​សំខាន់ៗ ចំនួន​៣ ដែល​នឹងត្រូវ​អនុវត្ត​គម្រោង​ស្តីពី “​ការ​បង្កាត់​គោ​ដោយ​សិប្បនិម្មិត​” ដោយ​ប្រើប្រាស់ ទឹក​មេ​ជិវិត​គោ​បង្កក​នាំចូល និង​ផលិត​ក្នុងស្រុក ខណៈដែល​គម្រោង​នេះ​បាន​គ្របដណ្តប់ លើ​ខេត្ត​គោលដៅ​ចំនួន ១២​ខេត្ត​រួចហើយ​។​