ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ ខេត្តកណ្តាល​ដែលមាន​ភូមិសាស្ត្រ​ជាប់​នឹង​រាជធានី​ត្រូវ បាន​គេ​ដឹងថា នៅសល់​ភូមិ​មួយ​ដែល​មិនទាន់មាន អគ្គីសនី​ប្រើប្រាស់ ។

​ក្រសួង​រ៉ែ និង ថាមពល​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា គិត​មកដល់ពេលនេះ ភូមិ​នៅ​ទូទាំង​ខេត្តកណ្តាល មាន​សរុប ចំនួន ៩១៨ ភូមិ ហើយ​ភូមិ​ដែល មាន​អគ្គស​នី​ប្រើប្រាស់​គឺមាន​ទាំងអស់ ៩១៧ ភូមិ ស្មើនឹង ៩៩,៨៩ ភាគរយ ។

​មកដល់ពេលនេះ​ចំនួន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ទទួលបាន​អគ្គីសនី​ប្រើប្រាស់​គឺ​កំពុងតែ​កើន​ឡើងជា​លំដាប់ ៕​/PC