រោងចក្រ​ផលិត​សឺ​រ៉ាំ​ង​ធំជាងគេ​បង្អស់​របស់​ឥណ្ឌា​ឈ្មោះថា Hindustan Syringes & Medical Devices (HMD) ឥឡូវ​កំពុង​ផលិត​សឺ​រ៉ាំ​ង​ចំនួន ៤ លាន​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ពោលគឺ​ផលិត​បាន ៦.០០០ សឺ​រ៉ាំ​ង​ក្នុង​មួយ​នាទី​។​