តំណាងរាស្ត្រ ហ៊ុន ម៉ា​នី សរសេរ​សារ​ខ្លី​ទាក់ទង​នឹង​ការទប់ស្កាត់​និង​ប្រឆាំង​កូ​វីដ​១៩៕