រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ សំរេចបិទការចេញ-ចូលបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងទីតាំងភូមិខ្នងក្រលិច ឃុំត្រមូង ស្រុកមេមត់ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ខែមេសានេះ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។