នាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកបានបញ្ជាក់ថា លោកអនុសេនីយ៍ឯក ហួត ហ៊ល អាយុ៣៦ឆ្នាំ ឋានៈ នាយរងផ្នែក បម្រើការងារនៅការិយាល័យបច្ចេកទេស នៃនាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹក បានឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។