ជីតា​បាន​ចាប់ រំលោភ​ចៅ​ឯង​ជា​ច្រើនដង​ទើប​បែកធ្លាយ ហើយ​ត្រូវបាន​ប៉ូលិស​ឃាត់ខ្លួន​។ សកម្មភាព​រំលោភ​បាន​កើតឡើង​តាំងពី​អំឡុង​ខែកុម្ភៈ មកម្ល៉េះ​ប៉ុន្តែ​ទើប​បែកធ្លាយ​។​