ភ្នំពេញៈក្នុងរយ:ពេលពីថ្ងៃទី០១​ ដល់ទី០៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ គ.វ.ក-១៩​ បានចាត់ចែងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់បានចំនួន​ ១៤០.៧៧៣នាក់​ ហេីយ​ ដែលធ្វេីឱ្យចំនួនប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាម​ ស៊ីណូវ៉ាក់​ និងកូវីសែល​ សរុបទាំងបីមុខវ៉ាក់សាំងនេះ​ គឺបានកេីនឡេីងដល់​ ៤១៨.៥៦៩នាក់​ នៅទូទាំងប្រទេស។ សុំពិនិត្យមេីលតារាងខាងក្រោមនេះ។
(ទំព័រផ្លូវការ វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល)