ភ្នំពេញៈក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅព្រឹកនេះថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦៣នាក់ទៀត (សហគមន៍ទាំង ៦៣នាក់) និងជាសះស្បើយ ៩៤នាក់។អ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងនោះភ្នំពេញ ៣០នាក់, ស្វាយរៀង ២២នាក់, ព្រះសីហនុ ៦នាក់, កណ្ដាល ១នាក់, ព្រៃវែង ១នាក់, កោះកុង ១នាក់, កំពង់ឆ្នាំង ១នាក់។គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសាអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន២.៧៥២ នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ ១.៧៤៧ នាក់,អ្នកកំពុងព្យាបាល ៩៧៩ នាក់និង អ្នកស្លាប់ ២១ នាក់៕

សូមអានប្រកាសព័ត៌មានៈ