បើកដំណើរការឡើងវិញទីតាំងធ្វើចត្តាឡីស័ក ០២ ទីតាំងក្នុងខណ្ឌប្ញស្សីកែវ