រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សម្រេចការអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញហើយនៅផ្សារពង្រ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំពង្រស្រុករលាប្អៀរនៅថ្ងៃនេះ៕