កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុង ចំណោមប្រទេស១៧លើពិភពលោកក្នុងការផ្តល់ អាទិភាពចាក់ថ្នាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ជូនដល់គ្រូបង្រៀន។នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការយូណេស្កូនៅថ្ងៃទី១៧ខែមេសានេះ។