ភ្នំពេញៈ​ក្រសួងសុខាភិបាល​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​៨​ខែមេសា​បាន​ជូនដំណឹង​ថា​ដើម្បីឱ្យ​កិច្ចដំណើរការ​រៀបចំ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជូន​ជនបរទេស​ដែល​កំពុងស្នាក់នៅ​និង​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ប្រព្រឹត្ត​ទៅដោយ​រលូន មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព និង​ទាន់ពេលវេលា គណៈកម្មការ​អន្តរក្រសួង​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​បានរៀបចំ​យន្តការ​ក្នុងការ​ស្នើសុំ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត​ជូន​ដល់​ជនបរទេស​ដែល​កំពុង​រស់នៅ ឬ កំពុង​បម្រើ​ការងារ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​មិន​ស្ថិតនៅក្រោម​ឆ័​ត្រ​អង្គការ​សហ ប្រជាជាតិ អង្គការ​អន្តរជាតិ អង្គ ការ​ទ្វេភាគី ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ​អន្តរជាតិ ស្ថានទូត​នៅ​កម្ពុជា ឬ​អង្គការ​ស្របច្បាប់​ក្នុងស្រុក (​ដែលមាន​ការសម្របសម្រួល​ដោយ​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​) មាន​ដូចខាងក្រោម​៖
​សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹងៈ​