ករណី​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប បណ្តាល​ឲ្យ​ពី​ករណី​រន្ទះបាញ់

980
ចែករម្លែក

ករណី​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប បណ្តាល​ឲ្យ​ពី​ករណី​រន្ទះបាញ់ កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​៣ ឧសភា ស្ថិតនៅ​តារាង​វាយកូនគោល (​អង្គរ​ហ្គោល រី​សត​) ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ក្រុមទី​៤ ភូមិ​រកា​ធំ សង្កាត់​ស្រ​ង៉ែ ក្រុង​សៀមរាប​។​

ករណី​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប បណ្តាល​ឲ្យ​ពី​ករណី​រន្ទះបាញ់​

ករណី​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប បណ្តាល​ឲ្យ​ពី​ករណី​រន្ទះបាញ់​ កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី៣ ឧសភា ស្ថិតនៅ​តារាង​វាយកូនគោល (​អង្គរ​ហ្គោល រី​សត​) ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ក្រុមទី​៤ ភូមិ​រកា​ធំ សង្កាត់​ស្រ​ង៉ែ ក្រុង​សៀមរាប។

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, May 4, 2018

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ