រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​៣ នាក់​ទៀត​នៅ​សង្កាត់​ទួល​សង្កែ​ទី​១​និង​ទី​២