ក្មេងប្រុស​ស្រី​បីនាក់​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​លង់ទឹក​រណ្តៅ​