លោក យក់ ប៊ុន​ណា រដ្ឋលេខាធិការ​ប្រចាំការ​នៃ​ក្រសួង មុខងារសាធារណៈ និង​ជា​នាយក​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ក្រសួង មុខងារ សាធារណៈ​កម្ពុជា ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ត្រៀម និង​កិច្ចប្រជុំ​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​មុខងារ សាធារណៈ​អាស៊ាន លើក​ទី​២១ (Preparatory Meeting and Senior Officials’ Meeting of the 21st ACCSM) តាម​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ រៀបចំ​ដោយ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​នៃ​ប្រទេស​វៀតណាម​។​