មុននេះ​បន្តិច ជនជាតិ​ចិន​បើកឡាន​បុក​ឡើង​ខឿន និង​បង្គោល​ភ្លើង នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

1004
ចែករម្លែក

មុននេះ​បន្តិច ជនជាតិ​ចិន​បើកឡាន​បុក​ឡើង​ខឿន និង​បង្គោល​ភ្លើង នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ។​

ជនជាតិ​ចិន​បើកឡាន​បុក​ឡើង​ខឿន និង​បង្គោល​ភ្លើង នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

មុននេះ​បន្តិច ជនជាតិ​ចិន​បើកឡាន​បុក​ឡើង​ខឿន និង​បង្គោល​ភ្លើង នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Friday, May 4, 2018

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ