ភាសា​ចិន​បាន​ក្លាយជា​ភាសាផ្លូវការ​ទី​៦ របស់​អង្គការ​ទេសចរណ៍ ពិភពលោក (UNWTO) បន្ទាប់ពី​ភាសាផ្លូវការ​៥​ភាសា​ទៀត​។ នេះ​បើតាម​ប្រសាសន៍​លោក បណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ ដែល​បានបញ្ជាក់​នា​ថ្ងៃទី​០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ​។​