រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សម្រេចបិទការចេញ-ចូលជាបណ្តោះអាសន្ន ភូមិចំនួន២ នៅសង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប