ថ្ងៃទី១១ ខែមេសាមានស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦១ឆ្នាំ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩៕

ថ្ងៃទី១១ ខែមេសាមានស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦១ឆ្នាំ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular