អនុគណៈកម្មការ​ស្រាវជ្រាវ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បាន​អំពាវនាវ​ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ ធ្លាប់មាន​ការពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជា​អ្នកលក់ដូរ និង​អ្នកដើរ​ផ្សារ​ទៅ «​ផ្សារ​ស្ទឹងមានជ័យ (​ចាស់​)» សង្កាត់​ស្ទឹងមានជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៧ ខែមីនា ដល់​ថ្ងៃទី​១០ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​បាន​ទៅ​ទទួល សេវា​សុខភាព នៅ​បន្ទប់​ពិគ្រោះ​ជំងឺ គ្រួសារ​មហា​សែន​សុខ មាន​ទីតាំង ស្ថិតនៅ ផ្ទះ​លេខ ៥០២ ភូមិ​ដំណាក់​ធំ សង្កាត់​ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣ ដល់​ថ្ងៃទី​៦ ខែមេសា គួរតែ​ឆាប់​ទៅធ្វើ​តេស្ត​សុខភាព រក​មេរោគ​កូ​វីដ​-១៩ ជាបន្ទាន់ ព្រោះ​អ្នក ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ធ្លាប់បាន​ទៅ​ដើរ​ផ្សារ ស្ទើរ​រៀងរាល់ថ្ងៃ និង​ទៅ​ទទួល​សេវា​សុខភាព នៅ​ទីនោះ​។