រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​១២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ បានចេញ​សេចក្តីប្រកាស​អំពី​អត្តសញ្ញាណ នៃ​អ្នក​វិជ្ជមាន​មេរោគ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​១៩៨​នាក់​ថ្មី​ទៀត​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular