នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​១២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ សមត្ថកិច្ច​ពាក់ព័ន្ធ បាន​ខ្នះខ្នែង​កំណត់​មុខសញ្ញា និង​ស្វែង​រកឃើញ​អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ​ក្រុមគ្រួសារ ដែល​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ របស់ លោក អ៊ឹង ខៃ​លី ដែលជា​អាជីវករ លក់ដូរ​នៅ​ផ្សារ​ក្រោម និង​បន្ថែម​មាន​ទំនាក់ទំនង ផ្សារ​វត្ត​អធ្វា​ផងដែរ​។​