បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា ស្ដីពី​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ លើក​ទី​២ ជូន​បុគ្គលិក​អប់រំ

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង កីឡា បាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ អនុគណៈកម្មការ ចំពោះ​កិច្ច​សម្រាប់​ចាក់​វ៉ាក់សាំង បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ក្រសួង ជូន​បុគ្គលិក​អប់រំ ជា​លើក​ទី​២ នា​ថ្ងៃ​ខាងមុខ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular