ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ បានបង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ១៤០ នាក់​ទៀត ដែល​បាន​រកឃើញ កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែមេសា ម្សិលមិញ​នេះ​។​