ដោយ​: ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​: បើ​គិត​មកដល់​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១៣​ខែមេសា ឆ្នា ២០២១​នេះ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់ ជូន​បង​ប្អ​នក​ម្មករ​-​និយោជិត និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ បាន​ចំនួន ៦៥,៨២៣​នាក់​ហើយ​។​

​បើ​យោងតាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់ អនុគណៈកម្មការ​ចំពោះ​កិច្ច​សម្រាប់​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ -១៩ ជូន​បងប្អូន​កម្មករ​-​និយោជិត និង ថ្នាក់ដឹកនាំ​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ សូម​ជម្រាបជូន សាធារណជន អំពី​លទ្ធផល​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់ ជូន​បងប្អូន កម្មករនិយោជិត និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៧ ដល់​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ ដោយ​ថ្ងៃនេះ អនុគណៈកម្មការ​ចំពោះ​កិច្ច​បាន​បើក​ទីតាំង​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ចំនួន ៤​ទីតាំង​បន្ថែម សរុប​ទាំងអស់​ចំនួន ១៤​ទីតាំង ដោយ​ទទួលបាន​លទ្ធផល​ដូចខាងក្រោម​៖
​ក​-​លទ្ធផល​ក្នុង​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមេសា​
-​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​សរុប​ចំនួន ១៤ ៤២៦​នាក់ (​បរទេស​ចំនួន ៥៣២​នាក់​)
-​ចាក់​បាន​ចំនួន ១៣ ៩៩០​នាក់ (​បរទេស​ចំនួន ៥៣២​នាក់ )
-​គ្រូពេទ្យ​មិន​អនុញ្ញាតឱ្យ​ចាក់​ចំនួន ៤៣៦​នាក់ (​បរទេស​ចំនួន ០​នាក់​)​។​
​ខ​-​លទ្ធផល​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃនេះ​
-​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​សរុប​ចំនួន ៦៨ ១១៩​នាក់ (​បរទេស​ចំនួន ២ ៦២៨​នាក់ )
-​ចាក់​បាន​ចំនួន ៦៥ ៨២៣​នាក់ (​បរទេស​ចំនួន ២ ៦០៨​នាក់ )
-​គ្រូពេទ្យ​មិន​អនុញ្ញាតឱ្យ​ចាក់​ចំនួន ២ ២៩៦​នាក់ (​បរទេស​ចំនួន ២០​នាក់ )​។

​តាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​ដដែល​នេះ​បានឱ្យដឹង​ដែរ​ថា​អនុគណៈកម្មការ​ចំពោះ​កិច្ច នឹង​បន្ត​រៀបចំ​ទីតាំង​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ជូន​បងប្អូន​កម្មករនិយោជិត​នៅតាម រោងចក្រ សហគ្រាស ជា​បន្តបន្ទាប់​ទៀតផង​ដែរ​៕