បើ​គិត​មកដល់​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​១៣​ខែមេសា ឆ្នា ២០២១​នេះ​ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់ ជូន​បង​ប្អ​នក​ម្មករ​-​និយោជិត និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ បាន​ចំនួន ៦៥,៨២៣​នាក់​ហើយ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular