ដោយ៖រ៉ាម៉ន/ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសានេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ទាន់មួយ ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងមូលដ្ឋានផ្សារចាស់ ក្រោយរកឃើញអាជីវករ ១៨នាក់ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៕