បណ្តាទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលសហព័ន្ធអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃអង្គារបានផ្តល់យោបល់អោយផ្អាកការប្រើវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnsonប៉ុន្មានថ្ងៃសិន ក្រោយពីស្រ្តី៦នាក់អាយុក្រោម៥០ឆ្នាំកើកកំណកឈាមបន្ទាប់ពីចាក់វា។ការផ្អាកនេះមានបំណងផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកផ្តល់សេវាសុខាភិបាលអំពីរបៀបសំគាល់រោគសញ្ញានិងការព្យាបាលការកកឈាមដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំង។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular