បុគ្គលិក១៣នាក់នៅភោជ្ជនីយដ្ឋានសាច់អាំង(BBQ)មួយនៅខេត្ត នគរ រ៉ាតចាសីម៉ា បានឆ្លងកូវីដ១៩នៅពេលបុរសម្នាក់និងស្រ្តីម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងខេត្តថៃមួយទៀតដោយសារតែមិនបានដាក់ខ្លួននៅដាច់ពីគេក្រោយពីដឹងខ្លួនថាឆ្លងកូវីដ១៩។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular