រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវសម្រេចបិទខ្ទប់ភូមិសាស្ត្រ ភូមិ ស្នោ ឃុំស្នោ ស្រុកព្រៃកប្បាស ដែលជាតំបន់មាន អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ បានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលជាច្រើននាក់ពាក់ព័ន្ធក្នុង “ ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១។