សម្តេចតេជោ ថ្លែងសារពិសេសទាក់ទងការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅ៕