​ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ គណៈបញ្ជាការ​ឯកភាព រាជធានី​ភ្នំពេញ បានសំរេច​បិទ​ខ្ទប់ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ទាំងស្រុង ដោយ​មិនអោយ​បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ ចេញចូល ពី​ផ្ទះមួយ ទៅផ្ទះ​មួយ និង​ពី​ភូមិ​មួយ ទៅ​ភូមិ​មួយ​ឡើយ​។ បើ​មាន​បញ្ហា​អ្វីមួយ ដូចជា បញ្ហា​សុខភាព ត្រូវតែមាន​ការអនុញ្ញាត ពី​អាជ្ញាធរ ។ ប៉ុន្តែ​ទោះបីជា​យ៉ាងណាក្តី ទីផ្សារ​បន្លែ ត្រី​សាច់ ហូប ចុក មិនត្រូវ​បាន​បិទ​នោះទេ​។​