នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ លោក ឃួ​ង ស្រេង អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បានប្រកាស​ចាត់វិធានកា​រ តាមផ្លូវ​ច្បាប់ ហើយ​បាន​បញ្ជា​ឲ្យ សមត្ថកិច្ច​ពាក់ព័ន្ធ ចុះ​ស្រាវជ្រាវ​ជាបន្ទាន់ ចំពោះ​ម្ចាស់​ហាង និង​កន្លែង​លក់ដូរ ទំនិញ​ទាំង ឡាយ​ណា ដែល​ឡើងថ្លៃ ហួសហេតុ នៅពេលដែល​កម្ពុជា កំពុង​ផ្ទុះ​ការរីក​រាលដាល ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​។​