​ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង និង​ដឹកនាំ​ការអនុវត្ត វិធាន​ការបិទ​ខ្ទប់ លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ថា នឹង​បំបាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ឱ្យបាន​ក្នុង​រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ខណៈដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេច​បិទ​ខ្ទប់​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្តកណ្តាល រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃនេះ​។​