រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បង្កើន​ការយក​សំណាក​ពី​មនុស្ស​ស្ថិតនៅ​តំបន់ ដែល​កំពុង​ផ្ទុះ​ជំងឺ​កូ​វីដ​ខ្លាំង​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular