​ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ បានបង្ហាញ អត្តសញ្ញាណ អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន ២៣២ នាក់​ទៀត ដែល​បាន​រកឃើញ នៅ​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមេសា ម្សិលមិញ​នេះ ៕​