ខេត្តព្រះសីហនុ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ២៥ នាក់ទៀត ដែលជាអាជីវករផ្សារលើ

នៅយប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានប្រកាសរកឃើញ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២៥ នាក់ទៀត ដែលជាអាជីវករផ្សារលើ ក្រុងព្រះសីហនុ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular