មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន​ប្រាប់​រស្មី​កម្ពុជា​ថា អតីត​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍ និង​ជា​អតីត​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​នាយកអតីត​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិជាច្រើនរូប បានដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​នយោបាយ​ពេញលេញ​ឡើងវិញ​៕