បន្ទាប់ពីប្រកាសស្វែងរករោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ ជាដៃគូទាំងឡាយណា ដែលមានទឹកចិត្ត និងបេះដូងសប្បុរសធម៌ ជួយប្រជាជន ក្នុងស្ថានភាពលំបាក ក្នុងការផ្គត់ផ្គងការបញ្ជាទិញអង្ករលក់ ជូនពលរដ្ឋ ក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃនោះ ពេលនេះ អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា រកបានឃើញហើយ គឺក្រុមហ៊ុន City Rice Import Export Co., Ltd.។