រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចផ្អាកការលក់ដូរនៅផ្សារដើមគបណ្ដោះអាសន្ន បន្ទាប់ពីរកឃើញអាជីវករឆ្លងជំងឺកូវីដជាបន្ដបន្ទាប់។

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចផ្អាកការលក់ដូរនៅផ្សារដើមគបណ្ដោះអាសន្ន បន្ទាប់ពីរកឃើញអាជីវករឆ្លងជំងឺកូវីដជាបន្ដបន្ទាប់។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular