ខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសរកឃើញអ្នកជំងឺឆ្លងថ្មី ៧៥នាក់ទៀត (អាជីវករផ្សារលើ ៧០នាក់)៕

ខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសរកឃើញអ្នកជំងឺឆ្លងថ្មី ៧៥នាក់ទៀត (អាជីវករផ្សារលើ ៧០នាក់)៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Previous articleតែ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​សោះ ខេត្ត​គៀន​យ៉ាងនៅវៀតណាមខាងត្បូងជាប់កម្ពុជា បាន​រកឃើញ​អ្នក​កើតកូ​វីដ​១៩​ដល់​ទៅ​១០​នាក់ ដោយ​ពួកគេ​សុទ្ធ​តែ​ចូល​ទៅ​ពី​កម្ពុជា​។​​ដោយ​កម្ពុជា​កំពុង​ផ្ទុះ​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ ខេត្ត​ភាគ​ខាងត្បូង​នេះ​បាន​ស្នើសុំ​ទៅ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​អោយ​បង្កើត​មន្ទីរពេទ្យ​កណ្តាលវាល​មួយ​។​ក្នុង​ការឆ្លើយតប ក្រសួង​បាន​ប្រាប់​អោយ​ខេត្ត​បង្កើត​មន្ទីរពេទ្យ​កណ្តាលវាល​មួយចំនួន ដោយ​យក​សាលារៀន អាគារ​សាធារណៈ​និង​មណ្ឌល​​កីឡា ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​បណ្តោះអាសន្ន​ដើម្បីត្រៀមទទួលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩​។​
Next articleក្រសួងប្រកាសៈកូវីដ១៩ ឆ្លងថ្មី ៦១៨នាក់និងជាសះស្បើយ៦០នាក់៕
- Advertisment -

Most Popular