ប្រមុខអង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO)បានប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ពិភពលោកអាចនាំជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩មកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបាននៅប៉ុន្មាន ខែខាងមុខ បើមានការចែកចាយប្រភពធនធានចាំបាច់ដោយយុត្តិធម៌។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular