សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីទី៤៦, ៤៧,៤៨ និង ទី៤៩នៃមរណភាពជនជាតិខ្មែរចំនួនបួននាក់ ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ . បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៥ឆ្នាំ (សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ), បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧២ឆ្នាំ (សង្កាត់ជើងឯក ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ), ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៨ឆ្នាំ (ខេត្តព្រះសីហនុ),ស្រី្តជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤០ឆ្នាំ (សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ)៕

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីទី៤៦, ៤៧,៤៨ និង ទី៤៩នៃមរណភាពជនជាតិខ្មែរចំនួនបួននាក់ ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ .
បuរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៥ឆ្នាំ (សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ),
បuរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧២ឆ្នាំ (សង្កាត់ជើងឯក ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ),
ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៨ឆ្នាំ (ខេត្តព្រះសីហនុ),ស្រី្តជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤០ឆ្នាំ (សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ)៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular