ក្រសួង​ការងារ នឹង​រៀបចំ​ទិវា​ជាតិ​អប់រំ បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ លើក​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០២១ នៅ​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមិថុនា​

ក្រសួង​ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បានឱ្យដឹងថា ក្រសួង នឹង​រៀបចំ​ទិវា​ជាតិ​អប់រំ បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ លើក​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០២១ ក្រោម​ប្រធានបទ “TVET ធ្វើឱ្យ​ជំនាញ កាន់តែ​ប្រសើរ និង​ប្រាក់ចំណូល​ខ្ពស់​” នឹងត្រូវ​រៀប ចំ​ឡើង នៅ​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ ខាងមុខ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular