យូអេនឌីភីប្រកាសរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអាជីវកម្មតាមអនឡាញ

អង្គការយូអេនឌីភី (UNDP)បានកំពុងតែប្រកាសដំណើរការរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអាជីវកម្មតាមអនឡាញ ។ អង្គការនេះនៅមិនទាន់ប្រកាសថា វគ្គនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅពេលណានោះនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែកំពុងតែ ដំណើរការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular